Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSağdıç, Zekeriya Alperen
dc.date.accessioned2019-12-20T10:23:48Z
dc.date.available2019-12-20T10:23:48Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12445/1029
dc.descriptionDanışman: Prof. Dr. Binyamin Birkanen_US
dc.description.abstractBu çalışmada otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan öğrencilere yüz ifadelerini öğretmek amacıyla Ayrık Denemelerle Öğretim (ADÖ) ve Sanal Gerçeklik Gözlüğü (SGG) ile yapılan öğretimin sonuçlarının etkililik ve verimlilik açısından farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır. Bu amaçla araştırmamıza otizm tanılı, yüz ifadelerini tanımayan, 10 ve 13 yaşlarında iki öğrenci katılmıştır. Öğrencilere öğretimi yapılacak evrensel altı temel yüz ifadesi olarak kabul edilen mutlu, üzgün, kızgın, şaşırmış, korkmuş ve iğrenmiş yüz ifadeleri yansız atama ile iki gruba ayrılmıştır. ADÖ ile yapılacak yüz ifadeleri için modellerin yüz ifadelerinin fotoğraf kartları kullanılırken, SGG ile yapılacak öğretimde aynı modellerin üç boyutlu halleri kullanılmıştır. Araştırmada doğru tepki sayısını kaydetmek amacıyla olay kaydı veri formu kullanılmıştır. Her öğretim oturumundan önce öğretimde yer almayan modellerin fotoğrafları ile yoklama verileri alınmış, öğretim sırasında öğretim verileri tutulmuştur. Her öğretim oturumunun sonunda ise farklı bir materyal ile genelleme verisi alınmıştır. Öğretiminin sonlanmasından ardından 2., 4. ve 6. haftalarda ise kalıcılıklarına ilişkin izleme verileri alınmıştır. Araştırmanın öğretim, yoklama ve genelleme oturumları grafiklerine göre hem ayrık denemelerle öğretim hem de SGG ile yapılan öğretimin OSB'li çocukların yüz ifadelerini öğrenmelerinde etkili bulunmuştur. Bununla birlikte SGG ile yapılan öğretimin ADÖ'ye göre daha az sayıda öğretim oturumu ve öğretim süresi gerektirdiği, katılımcıların SGG ile gerçekleştirilen oturumlarda daha az sayıda hata yaptıkları bulgularına ulaşılmıştır. Araştırmanın bu bulguları SGG ile yapılan öğretimin daha verimli olduğunu göstermektedir. Öğretimin ardından alınan izleme oturumlarında ise iki grup arasında bir farklılık bulunamamıştır. Ayrıca bunların yanında öğretilen becerinin işlevi ve kullanılan öğretim tekniklerine ilişkin görüşleri almak üzere öğrencilerin öğretmenleri ile sosyal geçerlik verisi toplanılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study was to investigate the facial expressions of the students with autism spectrum disorder (ASD) and to determine whether the results of the teaching with Discrete Trial Teaching (DTT) and virtual reality glasses (VRG) differ in terms of effectiveness and efficiency. For this purpose, two students aged 10 and 13 years who were diagnosed with autism and did not recognize their facial expressions were included in the study. Happy, sad, angry, confused, frightened and disgusted facial expressions, which are accepted as the six basic facial expressions to be taught to the students, are divided into two groups with neutral assignment. For facial expressions to be taught by DTT, the facial expressions of the models were used, while in the teaching to be performed by VRG, three dimensional forms of the same models were used. An event record data form was used to record the number of correct responses in the study. Attendance data were collected with the photographs of the models not included in the teaching before each teaching session and the teaching data were kept during the teaching. At the end of each teaching session, a different material and generalization data were taken. Follow-up data were collected at 2, 4 and 6 weeks after the completion of the teaching. According to the graphs of teaching, attendance and generalization sessions of the study, both DTT and teaching with VRG were found to be effective in learning facial expressions of children with ASD. However, it was found that teaching with VRG required fewer teaching sessions and teaching time than DTT, and that participants made fewer mistakes in sessions with VRG. These findings of the research show that teaching with VRG is more efficient. In the follow-up sessions, no difference was found between the two groups. In addition, social validity data were collected with the teachers of the students in order to get the opinions about the function of the skill taught and the teaching techniques used.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBiruni Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectAyrık Denemelerle Öğretimen_US
dc.subjectOtizm Spektrum Bozukluğuen_US
dc.subjectSanal Gerçekliken_US
dc.subjectYüz İfadelerinin Öğretimien_US
dc.subjectAutism Spectrum Disorderen_US
dc.subjectDiscrete Trial Teachingen_US
dc.subjectFacial Expressionsen_US
dc.subjectVirtual Realityen_US
dc.titleOtizm spektrum bozukluğu olan öğrencilere yüz ifadelerini tanımanın öğretiminde ayrık denemelerle öğretim ile sanal gerçeklik gözlüğü ile öğretimin etkililiğinin karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeA comparison of discrete trial teaching and virtual reality glasses teaching effectiveness in teaching facial expressions to students with autism spectrum disorderen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSağlık Biilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess