Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇelik, Emir
dc.contributor.authorDokur, Mehmet
dc.contributor.authorBorku Uysal, Betül
dc.contributor.authorŞengül Samancı, Nilay
dc.contributor.authorDemirelli, Fuat Hulusi
dc.date.accessioned2020-06-17T08:13:16Z
dc.date.available2020-06-17T08:13:16Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.issn1306-133X
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.4999/uhod.204020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12445/1255
dc.description.abstractBackground: Bibliometric and Altmetric analyses highlight key publications. The role of social media platforms in the promotion, dissemination and display of medical literature has improved greatly over the last few years. The hypothesis is that highly cited cancer articles would correlate positively with Altmetric attention scores (AAS). ‘Cancer’ as a search term was entered into Thomson Reuter’s Web of Science database to identify all articles in the last decade. The 50 most cited articles were analysed by topic, journal, author, year, and AAS. By bibliometric criteria, eligible articles numbered 1,465,400 and the median (range) citation number was 3601.5 (2556-23725). The most cited article in the top 50 list was “Global cancer statistics’’ published by Jemal A. et al. in 2011, while the highest AAS was published by Siegel RL.et.al., ‘’Cancer Statistics’’, in 2017. New England Journal of Medicine published most articles (n= 14). Positive correlation was between average citations per year and AAS (r= 0.491 p< 0.01) but no correlation was found between citation number and AAS (r= 0.184 p= 0.2). Bibliometric and Altmetric analysis provide important but different perspectives regarding article impact. Our findings provide useful information on the dissemination of cancer research among the general public.en_US
dc.description.abstractBibliometrik ve altmetrik çalışmalar önemli yayınları analiz eder. Geçtiğimiz birkaç yılda sosyal medya ile medikal literatürün diseminasyonu, görüntülenmesi daha fazla oldu. Hipotezimiz daha çok atıf alan kanser makaleleri ile altmetrik skorlar arasında pozitif korelasyon olmasıdır. Thomson Reuter’s Web of Science data tabanına ‘kanser’ araştırma terimi girilerek son 10 yılda yayımlanmış tüm makaleler belirlendi. En çok atıf alan 50 makale konu, dergi, yazar, yayımlanma yılı ve altmetrik skoruna göre analiz edildi. Bibliometrik kriterlerle uygun makale sayısı 1,465,400 idi ve median (aralık) atıf sayısı 3601.5 (2556-23725). Top 50 listesinde en çok atıf alan makale Jemal A. ve arkadaşları tarafından 2011’de yayımlanmış “Global cancer statistics’’ idi. En çok makale New England Journal of Medicine’de (n= 14) yayımlandı. Yıllık ortalama atıf sayısı ile altmetrik skor arasında pozitif korelasyon (r= 0.491 p< 0.01) olmasına rağmen toplam atıf sayısı ile altmetrik skor arasında korelasyon yoktu (r= 0,184 p= 0,2). Bibliometrik ve altmetrik analizler makalenin değeri ile ilgili önemli ama farklı yönde bilgi sağlar. Bulgularımız kanser makalelerinin genel toplumda nasıl ilgi gördüğü konusunda önemli bilgiler sağladı.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAkademi Doktorlar Yayınevien_US
dc.relation.isversionofhttps://doi.org/10.4999/uhod.204020en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectAltmetricen_US
dc.subjectBibliometricen_US
dc.subjectCanceren_US
dc.subjectCitationen_US
dc.subjectSocial Mediaen_US
dc.subjectAltmetriken_US
dc.subjectBibliometricen_US
dc.subjectKanseren_US
dc.subjectAtıfen_US
dc.subjectSosyal Medyaen_US
dc.titleComparison of attention for cancer research on social media versus academia: An altmetric score analysisen_US
dc.title.alternativeKanser araştırmalarına sosyal medya ve akademik dünya ilgilerinin karşılaştırılması: Altmetrik skor analizien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalUluslararası Hematoloji Onkoloji Dergisi - International Journal of Hematology and Oncologyen_US
dc.contributor.departmentTıp Fakültesien_US
dc.identifier.volume30en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage32en_US
dc.identifier.endpage42en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess