Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorErtemoğlu Öksüz, Canan
dc.contributor.authorKalaycıoğlu, Ahmet
dc.contributor.authorUzun, Özlem
dc.contributor.authorKalkışım, Şahi Nur
dc.date.accessioned2022-01-11T08:53:56Z
dc.date.available2022-01-11T08:53:56Z
dc.date.issued24.02.2019en_US
dc.identifier.issn2602-3032
dc.identifier.issn2602-3040
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.17826/cumj.440731
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12445/1716
dc.description.abstractPurpose: The aim of present study was to describe the branching pattern of the facial nerve according to interconnections between the branches, to examine the number of terminal branches, to determine anatomical variations and to emphasize the importance of these in terms of pediatric parotid surgery. Materials and Methods: Thirty-two parotid regions from eight female and eight male fetus cadavers (gestational ages between 21.0 and 35.5 weeks according to foot lengths) were dissected. The branching pattern of the facial nerve, terminal branch numbers and interconnections between the branches were examined and described. In present study, the facial nerve was classified using Davis et al.’ classification. But, we encountered interconnections between facial nerve branches that were not mentioned previously and the branching patterns formed by these interconnections were named as Type x and Type y. Results: Out of the total 32 cases, 13 (40.63 %) were Type I, 7 (21.88 %) were Type II, 3 (9.38 %) were Type III and 5 (15.63 %) were Type VI. Type IV and Type V were not encountered. Type x were in 2 (6.25 %) cases and Type y were in 2 (6.25 %) cases. The mean total number of nerve terminal branches was 7.90 ± 1.49. Conclusion: Investigation outcomes presented in this study have defined branching pattern and anatomical variations of the facial nerve branches and can be assist with the protection of the nerve during surgical procedures and prevent surgery-associated damage to the nerve, and thus facial paralysis.en_US
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışma fasiyal sinirin dallanma şeklini dalları arasındaki bağlantılara göre tanımlamak, terminal dal sayısını incelemek, anatomik varyasyonlarını belirlemek ve pediatrik parotid cerrahisi açısından önemini vurgulamak için yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: 8 kadın ve 8 erkek fetus kadavrasının (ayak uzunluklarına göre, yaşları 21.0 ile 35.5 gestasyonel hafta arasında) 32 parotid bölgesi diseke edildi. Fasiyal sinirin dallanma şekli, terminal dal sayısı ve dalları arasındaki bağlantılar incelendi, tanımlandı. Bu çalışmada, fasiyal sinir Davis ve ark.’nın sınıflandırmasına göre sınıflandırıldı. Fakat, fasiyal sinirin dalları arasında daha önce bahsedilmeyen bağlantılarla karşılaşıldı ve bu bağlantıların oluşturduğu dallanma şekilleri Tip x ve Tip y olarak adlandırıldı. Bulgular: 32 vakanın 13 (%40.63)’ü Tip I, 7 (%21.88)’si Tip II, 3 (%9.38)’ü Tip III ve 5 (%15.63)’I Tip VI idi. Tip IV ve Tip V tanımlanmadı. Tip x, 2 (%6.25) vakada ve Tip y de 2 (%6.25) vakada tanımlandı. Fasiyal sinirin terminal dallarının ortalama sayısı 7.90 ± 1.49 idi. Sonuç: Çalışmadan elde edilen araştırma sonuçları fasiyal sinirin dallanma şeklini ve anatomik varyasyonlarını tanımlayarak cerrahi müdahalelerde sinirin korunmasına yardımcı olabilir, cerrahi ile ilişkili sinir hasarını ve dolayısıyla da fasiyal paraliziyi önleyebilir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherÇukurova Üniversitesien_US
dc.relation.isversionofhttps://doi.org/10.17826/cumj.440731en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectFacial Nerveen_US
dc.subjectAnatomical Variationen_US
dc.subjectBranching Pattern of the Facial Nerveen_US
dc.subjectCadaver Dissectionen_US
dc.subjectSurgical Anatomyen_US
dc.subjectFasiyal Siniren_US
dc.subjectAnatomik Varyasyonen_US
dc.subjectFasiyal Sinirin Dallanma Şeklien_US
dc.subjectKadavra Diseksiyonuen_US
dc.subjectCerrahi Anatomien_US
dc.titleMorphological evaluation of terminal branches of the facial nerve within the parotid gland in fetus cadaversen_US
dc.title.alternativeFetus kadavralarında parotid bez içerisindeki fasiyal sinirin terminal dallarının morfolojik değerlendirilmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalCukurova Medical Journalen_US
dc.contributor.departmentTıp Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000-0002-2020-7661en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-0031-1971en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-9875-0605en_US
dc.contributor.authorID0000-0003-2248-5558en_US
dc.identifier.volume44en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage509en_US
dc.identifier.endpage516en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess