Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTaş, Serkan
dc.contributor.authorBaki, Aysun
dc.contributor.authorErdoğanoğlu, Yıldız
dc.contributor.authorAkbaş, Eda
dc.contributor.authorKınıklı, Gizem İrem
dc.contributor.authorErden,Zafer
dc.contributor.authorBayramlar, Kezban
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-05-30T19:09:42Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-05-30T19:09:42Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1300-8757
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12445/171
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmanın amacı, diz osteoartritli bireylerin yürüyüşünde, hastalığın progresyonu içerisinde meydana gelen değişikliklerin 3-boyutlu yürüme analizi sistemleri ile araştırılıp sağlıklı bireylerle karşılaştırılmasıydı. Yöntemler: Çalışma gruplarına, Kellgren-Lawrence radyolojik skalasına göre Evre I-II ve III bilateral diz osteoartrit tanısı olan 41-65 yaşları arasında (54.02±6.58) toplam 45 birey (36 kadın, 9 erkek), sağlıklı kontrol grubuna 48-61 yaşları arasında (53.21±4.42) 14 sağlıklı birey (12 kadın, 2 erkek) dahil edildi. Çalışmaya dahil edilen bireylerin yürüyüşleri, 6 infrared ka- mera ve 2 kuvvet platformundan oluşan Vicon Yürüme Analizi Sistemleri ile değerlendirildi. Sonuçlar: Sallanma fazında diz fleksiyon ve total diz fleksiyon hareket açıklığı parametrelerinde, Evre II ve III gruplarının değerlerinin kontrol grubunun değerlerine göre istatistiksel ola- rak anlamlı düzeyde azaldığı bulundu (p<0.008). Yürüme hızı parametresinde Evre III grubunun değerleri, Evre I ve kontrol grubuna göre, Evre II grubunun değerleri ise kontrol grubunun değerlerine göre belirgin azalma gösteriyordu (p<0.008). Çift adım uzunluğu parametresinde ise Evre III grubunun değerlerinin Evre I ve kontrol grubuna göre azaldığı bulundu (p<0.001). Tartışma: Diz osteoartritli hastalarda bulunan en belirgin kinematik değişiklikler sallanma fazında diz fleksiyon açısı, yürüme hızı ve çift adım uzunluğundaki azalmaydı. Bu değişikliklerin osteoartritin şiddetindeki artmaya bağlı olarak belirginleştiği görüldü. Sallanma fazında diz fleksiyon açısındaki azalmanın önemli bir nedeninin yürüme hızındaki azalma olduğu düşünüldü.en_US
dc.description.abstractPurpose: The aim of this study was to investigate gait differences via 3-D gait analysis system through osteoarthritis progression in patients with knee osteoarthritis and compare the results with healthy individuals. Methods: According to Kellgren-Lawrence radiologic classification Grade I-II and III, a total of 45 patients (mean age: 54.02&plusmn;6.58 years) with (aged between 41-65 years) bilateral knee osteoarthritis (female:36, male:9) and 14 (aged between 48-61 years) healthy individuals (mean age: 53.21&plusmn;4.42 years; female:12, male:2) participated in the study. Gait analysis was performed via Vicon Gait Analysis System consisted of 6 infrared cameras and 2 force plat- forms. Results: Knee flexion during swing phase and total knee flexion range of motion param- eters were statistically lower in Grade II and III groups than the controls (p&lt;0.008). Gait speed parameter was significantly slower in patients with Grade III group than Grade I and control groups. In addition, gait speed parameter was lower in Grade II than control groups (p&lt;0.008). There was significant decrease in stride length parameter in Grade III group compared to Grade I and control groups (p&lt;0.001). Discussion: Distinctive kinematic changes were decrease in knee flexion angle during swing phase, gait speed and stride length parameters in patients with knee osteoarthritis. These variations were obvious accompanying with the severity of osteoarthritis. The possible reason for decrease in knee flexion angle during swing phase was thought decrease in gait speed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectRehabilitasyonen_US
dc.titleDiz osteoartrit şiddetinin yürüyüşün kinematik parametreleri üzerine etkilerien_US
dc.title.alternativeEffects of knee osteoarthritis severity on kinematic gait parametersen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürk Fizyoterapi ve Rehabilitasyonen_US
dc.contributor.departmentBiruni Üniversitesien_US
dc.identifier.volume25en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage100en_US
dc.identifier.startpage106en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record