Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇelebi, Elif Zahide
dc.contributor.authorOkumuş, Filiz
dc.date.accessioned2022-03-01T08:25:36Z
dc.date.available2022-03-01T08:25:36Z
dc.date.issued03.2021en_US
dc.identifier.issn2148-2373
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.14235/bas.galenos.2020.3986
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12445/1935
dc.description.abstractObjective: The relationship between the mother and the infant begin on the first day of birth and that affects the future life of the infant. Thus, the aim of the present study was to compare the mother-infant relationship between women who had vaginal birth and those who had cesarean section. Methods: This prospective descriptive study was conducted on 300 primiparous women after obtaining the necessary permission. The study sample was categorized into 3 groups: vaginal delivery (VD; n=100), emergency cesarean section (EmCS; n=100), and elective cesarean section (ElCS; n=100). The Descriptive Characteristics Form, Maternal Attachment Scale (MAS), Neonatal Perception Inventory (NPI), and Postpartum Parenting Behavior Scale (PPBS) were used as the data collection tools. Results: The mean MAS score of the mothers was 96.6±5.58; 83.7% of the mothers perceived their babies as positive and 16.3% as negative (according to the NPI). No statistically significant relationship was noted among the MAS, NPI, and the mode of delivery (p>0.05). The mean PPBS score of the mothers was 3.24±1.59 (mean PPBS score by groups; VD =3.62±1.57, EmCS =2.84±1.52, ElCS =3.28±1.60). Mothers who had VD showed higher mean PPBS scores than those who had EmCS (p=0.001). Conclusion: Our results suggest that the mode of delivery affects the parenting behavior during the early postpartum period.en_US
dc.description.abstractAmaç: Doğumdan sonraki ilk günlerde başlayan anne bebek ilişkisi bebeğin gelecekteki yaşamını etkilemektedir. Bundan dolayı bu çalışmada anne-bebek ilişkisinin vajinal doğum ve sezaryene göre karşılaştırılması amaçlanmıştır. Yöntemler: Prospektif tanımlayıcı tipte yapılan çalışma, gerekli izinler alındıktan sonra 300 primipar kadın ile gerçekleştirilmiştir. Örneklem, vajinal doğum (n=100), acil sezaryen (n=100) ve elektif sezaryen (n=100) olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. Veri toplama aracı olarak Tanıtıcı Özellikler Formu, Maternal Bağlanma Ölçeği (MBÖ), Yenidoğanı Algılama Ölçeği (YAÖ) ve Doğum Sonrası Ebeveynlik Davranışı Ölçeği (DSEDÖ) kullanılmıştır. Bulgular: Annelerin ortalama MBÖ skoru 96,6±5,58’dir. Annelerin %83,7’si bebeklerini pozitif olarak algılarken, %16,3’ü (YAÖ’ye göre) bebeklerini olumsuz olarak algılamıştır. MBÖ, YAÖ ve doğum şekli arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p>0,05). Annelerin ortalama DSEDÖ skoru 3,24±1,59’dir. (DSEDÖ gruplara göre; vajinal doğum (VD) =3,62±1,57, acil sezaryen =2,84±1,52, elektif sezaryen =3,28±1,60). VD yapan annelerde, ortalama DSEDÖ skoru, acil sezaryen olan annelere göre daha yüksek bulunmuştur (p=0,001). Sonuç: Doğum şeklinin doğum sonrası dönemde ebeveynlik davranışını etkilediği sonucuna varılmıştır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherBezmiâlem Vakif Universityen_US
dc.relation.isversionofhttps://doi.org/10.14235/bas.galenos.2020.3986en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectAttachmenten_US
dc.subjectMode of Deliveryen_US
dc.subjectMother-Infant Relationshipen_US
dc.subjectParentingen_US
dc.subjectPerceptionen_US
dc.subjectBağlanmaen_US
dc.subjectDoğum Şeklien_US
dc.subjectAnne-Bebek İlişkisien_US
dc.subjectEbeveynliken_US
dc.subjectAlgılamaen_US
dc.titleComparison of mother-infant relationship in Turkish primiparous women in accordance with vajinal birth and cesarean sectionen_US
dc.title.alternativeTürk primipar kadınlarda anne-bebek ilişkisinin vajinal doğum ve sezaryene göre karşılaştırılmasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBezmiâlem Scienceen_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000-0003-2806-9272en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-1855-9190en_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage53en_US
dc.identifier.endpage60en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess