Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇelik, Derya
dc.contributor.authorArabacı, Duygu
dc.contributor.authorAçıkyıldız, Gökay
dc.contributor.authorGüneş, Gönül
dc.contributor.authorGürsoy, Kadir
dc.contributor.authorGüler, Mustafa
dc.contributor.authorBirgin, Osman
dc.contributor.authorGürbüz, Ramazan
dc.contributor.authorAydın, Serhat
dc.contributor.authorÖzmen, Zeynep Medine
dc.date.accessioned2022-03-09T13:41:41Z
dc.date.available2022-03-09T13:41:41Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.issn2148-3485
dc.identifier.issn2148-3272
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12445/2118
dc.description.abstractÖz: Bu çalışmada Türkiye’deki ilköğretim matematik öğretmeni adaylarına Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması derslerinde sunulan öğrenme fırsatlarının belirlenmesi ve üniversite yerleşkelerinin bulunduğu bölgeler açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır. Tarama yönteminin kullanıldığı çalışmanın örneklemini Türkiye’de 12 bölgedeki 21 üniversiteden 4. sınıfa devam etmekte olan toplam 1386 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Örneklemdeki üniversitelerin seçiminde Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri Düzey 1 sınıflamasındaki 12 bölge dikkate alınmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Teacher Education and Development Study in Mathematics (TEDS-M) çalışmasında kullanılan “Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Öğrenme Fırsatları” ölçeği Türkçeye uyarlanmış ve kullanılmıştır. Yapılan analizlerde betimsel istatistikler ve tek yönlü ANOVA testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, Türkiye genelinde öğretmen adaylarının eğitim fakültelerinde öğrendikleri öğretme yöntemtekniklerini gözlemleme, bu yöntem ve teknikleri uygulama, yaptıkları uygulamalara ilişkin yansıma yapma, geri bildirim alma ve son olarak öğrencileri tanımaya ilişkin öğrenme fırsatlarına sıklıkla sahip olmadıkları tespit edilmiştir. Özellikle öğrenciyi tanıma, geri bildirim alma ve uygulamalarına ilişkin etkili yansımalar yapmaya dönük öğrenme fırsatları diğerlerine kıyasla öğretmen adaylarının en az deneyime sahip olduğu öğrenme fırsatları olmuştur. Ayrıca öğretmen adaylarının deneyimledikleri öğrenme fırsatlarının bölgeler arasında anlamlı bir şekilde farklılaştığı bulunmuştur. Bu farklılaşmayı oluşturan faktörleri belirleyebilmek amacıyla üst ve alt gruplarda yer alan bölgelerdeki üniversitelerde yürütülen uygulamaların çeşitli boyutlardan derinlemesinearaştırılması önerilmektedir.en_US
dc.description.abstractÖz: This study aimed to investigate opportunities to learn (OTL) for elementary mathematics teacher candidates in School Experience and Practice Teaching courses, and to make comparisons considering the regions where the university campuses are located. The participant of the study, in which survey method was used, were composed of 1386 teacher candidates selected among 21 universities in 12 regions. In the selection of the universities in the sample, 12 regions listed in Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS) I classification were taken into consideration. As a data collection tool, the “School Experience and the Practicum OTL” scale used in the Teacher Education and Development Study in Mathematics (TEDS-M) study was adapted to Turkish and used. Descriptive statistics and one-way ANOVA test were conducted in the data analysis. As a result, it is concluded that teacher candidates across Turkey do not frequently have learning opportunities of observing modeling of teaching techniques and strategies, putting these into practice, developing strategies to reflect on their action, receiving feedback, and knowledge of students. In particular, learning opportunities for getting to know the student, getting feedback and making effective reflections on their practices were the learning opportunities in which pre-service teachers had the least experience compared to others. On the other hand, learning opportunities experienced by teacher candidates differed significantly among regions. In order to identify the factors that caused this differentiation, it is suggested to design in depth studies so as to investigate the implementations carried out in the upper and lower groups of the universities.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Universityen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectİlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarıen_US
dc.subjectOkul Deneyimien_US
dc.subjectÖğretmenlik Uygulamasıen_US
dc.subjectÖğrenme Fırsatlarıen_US
dc.subjectElementary School Mathematics Teacher Candidateen_US
dc.subjectSchool Experienceen_US
dc.subjectThe Practice Teachingen_US
dc.subjectLearning Opportunitiesen_US
dc.titleİlköğretim matematik öğretmeni adaylarına hangi öğrenme fırsatlarını sunuyoruz? Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması dersi örneğien_US
dc.title.alternativeWhat learning opportunities are we offering for prospective elementary mathematics teachers? The case of school experience and practice teaching courseen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBaşkent University Journal of Educationen_US
dc.contributor.departmentEğitim Fakültesien_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage104en_US
dc.identifier.endpage116en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess