Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGöktepe Yıldız, Sevda
dc.contributor.authorGöktepe Körpeoğlu, Seda
dc.date.accessioned2022-03-09T14:12:38Z
dc.date.available2022-03-09T14:12:38Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.issn2667-5609
dc.identifier.issn2667-5609
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.47423/TurkishStudies.46296
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12445/2119
dc.description.abstractÖz: Eğitim teknolojileri arasında son yıllarda en çok kullanılanlardan birisi akıllı tahtalardır. Akıllı tahta teknolojisi yeni öğrenme ve öğretme ortamları için çeşitli seçenekler sunmaktadır. Akıllı tahtanın yaygınlaştırılması için Türkiye’de ve dünyada önemli yatırımların yapıldığı düşünüldüğünde bu teknolojinin entegrasyonunun daha etkili olarak yapılabilmesi için geleceğin öğretmenlerinin gerekli eğitimi alması önemlidir. Bu çalışmanın amacı ilköğretim matematik öğretmen adaylarının derslerinde akıllı tahta teknolojisi kullanımına yönelik görüşlerini belirlemektir. Bu amaçla araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden keşfedici durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmaya bir devlet üniversitesinde 2. sınıfta eğitim-öğretim görmekte olan 38 ilköğretim matematik öğretmeni adayı katılmıştır. 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersi kapsamında öğrencilere akıllı tahtanın tanıtımı yapılmış, kullanım ve kurulum şekli anlatılmış ve matematik dersi için örnek bir uygulaması gösterilmiştir. Öğrencilerin akıllı tahtanın matematik derslerinde kullanımı ile ilgili görüşleri 7 adet açık uçlu sorudan oluşan görüşme formu aracılığıyla yazılı olarak toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizi için içerik analizi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, öğretmen adayları akıllı tahta teknolojisinin matematik dersinde özellikle geometri öğrenme alanında kullanışlı olduğunu belirtmektedirler. Ayrıca katılımcılar derslerde akıllı tahta teknolojisi kullanımının konuları görselleştirmede, somutlaştırmada, zaman tasarrufu sağlamada ve ders anlatımını kolaylaştırma noktalarında önemli faydaları olacağını belirtmektedir. Bunun yanında matematiğin doğasında kara tahta olduğunu belirterek birebir tahtaya yazmanın daha faydalı olacağını düşünen ve geleneksel tahta ortamını akıllı tahta teknolojisine tercih eden az sayıda da olsa öğretmen adayı bulunmaktadır. Araştırmanın sonuçları doğrultusunda çalışmada akıllı tahta teknolojisinin matematik derslerinde kullanımının zayıf ve güçlü yönleri tartışılmıştır. İleriki çalışmalar için öneri olarak öğretmen adaylarına matematik dersi için akıllı tahtanın kullanıldığı farklı etkinlikler hazırlatılması ve bunlar üzerinde tartışma ortamı oluşturulması verilebilir.en_US
dc.description.abstractOne of the most used educational technologies in recent years is smart board technology. Smart board technology offers several options for new learning and teaching environments. Teachers of the future should receive the necessary education to integrate this technology more effectively since Turkey and the world have made significant investments to expand the smart boards. This study aims to determine the views of pre service mathematics teachers towards the use of smart board technology in their lessons. For this purpose, exploratory case study, one of the qualitative research methods, was used. 38 pre-service mathematics teachers studying in the second grade of a state university participated in the study. In the spring semester of the 2017- 2018 academic year, within the scope of the Instructional Technologies and Material Design course, the students were introduced to the smart board technology, the usage and installation technique was explained and a sample application was shown for the mathematics lesson. Students’ views about the use of the smart board were collected in writing through an interview form consisting of 7 open-ended questions. Content analysis was used to analyze the obtained data. According to the results of the analysis, pre-service mathematics teachers state that smart board technology is useful especially in geometry learning in mathematics lessons. Besides, the participants state that the use of the smart board technology in the lessons have significant benefits in visualizing, embodying, saving time and facilitating lecture. There are a small number of pre-service teachers who think that it is more useful to write on the blackboard by stating that the blackboard is inherent in mathematics and prefer the traditional blackboard environment to smart board technology. In line with the results of the research, the weak and strong aspects of the use of smart board technology in mathematics lessons are discussed. As a suggestion for future studies, it can be given to pre-service teachers to prepare different activities using smart board for mathematics lesson and to create a discussion environment on them.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTurkish Studies-Educational Sciencesen_US
dc.relation.isversionofhttps://doi.org/10.47423/TurkishStudies.46296en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectMathematics Educationen_US
dc.subjectSmart Board Technologyen_US
dc.subjectPre-Service Teachersen_US
dc.subjectExploratory Case Studyen_US
dc.subjectContent Analysisen_US
dc.subjectMatematik Eğitimien_US
dc.subjectAkıllı Tahta Teknolojisien_US
dc.subjectÖğretmen Adaylarıen_US
dc.subjectKeşfedici Durum Çalışmasıen_US
dc.subjectİçerik Analizien_US
dc.titleİlköğretim matematik öğretmen adaylarının akıllı tahta teknolojisi kullanımı ile ilgili görüşlerien_US
dc.title.alternativePre-service mathematics teachers views on the use of smart board technologyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Studies-Educational Sciencesen_US
dc.contributor.departmentEğitim Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000-0002-0573-7904en_US
dc.contributor.authorID0000-0001-7146-0846en_US
dc.identifier.volume15en_US
dc.identifier.issue5en_US
dc.identifier.startpage3339en_US
dc.identifier.endpage3357en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess