Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBağcıer, Fatih
dc.contributor.authorÇüçen Batıbay, Sevilay
dc.date.accessioned2022-06-08T14:08:12Z
dc.date.available2022-06-08T14:08:12Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.issn2536-4391
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.5336/healthsci.2020-74413
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12445/2214
dc.description.abstractObjective: The aim of this study was to evaluate the effectiveness of virtual reality exergaming on pain, functionality, and acromiohumeral distance in patients with shoulder impingement syndrome and compare this therapy with conventional exercise therapies. Material and Methods: This prospective randomized study included 34 patients with shoulder impingement syndrome. The patients were randomized into virtual reality exergaming (n:17, mean age: 19.7±0.7) or conventional exercise (n:17, mean age: 20±0.7) groups 3 times per week for 6 weeks. Pre-treatment and post-treatment evaluations were performed. The outcome parameters were the severity of shoulder pain (resting, activity, and night pain), shoulder range of motion, shoulder pain, and disability index. Acromiohumeral distance was measured by ultrasound. Results: Statistically significant improvements in pre-treatment and post-treatment pain parameters, range of motion, shoulder pain, and disability index (p<0.05) were observed, and acromiohumeral distance increased (p<0.05) in both groups. No statistically significant difference between groups was observed. Conclusion: Virtual reality exergaming is an effective method in shoulder impingement syndrome therapy. However, it did not provide additional benefits in terms of improvements in pain, joint range of motion, functionality, or ultrasonographic parameters compared with conventional exercise therapy.en_US
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmada amacımız omuz sıkışma sendromlu hastalarda sanal gerçeklik egzersiz tedavisinin ağrı, fonksiyonellik ve akromiohumeral aralık üzerine etkinliğini değerlendirmek ve bu tedaviyi konvansiyonel egzersiz tedavisi ile karşılaştırmaktı. Gereç ve Yöntemler: Prospektif, randomize çalışmamızda omuz sıkışma sendromu tanılı 34 hasta vardı. Hastalar 6 hafta boyunca, haftada 3 kez tedavi almak üzere sanal gerçeklik egzersiz grubu (n:17, ortalama yaş: 19,7±0,7) ve konvansiyonel egzersiz grubu (n:17, ortalama yaş: 20±0,7) olarak iki gruba randomize edildi. Değerlendirmeler tedavinin başlangıcında ve sonunda yapıldı. Sonuç parametreleri omuz ağrısının şiddeti (istirahat, aktivite ve gece ağrısı), omuz hareket açıklığı, omuz ağrısı ve disabilite indeksi idi. Akromiohumeral mesafe ultrasonografi ile ölçüldü. Bulgular: Her iki grupta da tedavi öncesi ve tedavi sonrası ağrı, eklem hareket açıklığı, omuz ağrısı ve dizabilite indeksi parametrelerinde istatistiksel olarak anlamlı düzelme görüldü (p<0,05) ve akromiohumeral aralıkda (p<0,05) anlamlı bir artış tespit edildi. Gruplararası kıyaslama yapıldığında ise istatistiksel olarak bir farklılık görülmedi. Sonuç: Sanal gerçeklik egzersiz tedavisi, omuz impingement sendromu tedavisinde etkili bir egzersiz yöntemi olmakla birlikte konvansiyonel egzersiz tedavisine kıyasla ağrı, eklem hareket açıklığı, fonksiyonellik ve ultrasonografik parametreler üzerine bir üstünlüğünün olmadığı görülmüştür.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherTürkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisien_US
dc.relation.isversionofhttps://doi.org/10.5336/healthsci.2020-74413en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectShoulder Impingement Syndromeen_US
dc.subjectExercise Therapyen_US
dc.subjectUltrasonographyen_US
dc.subjectVirtual Realityen_US
dc.subjectOmuz Sıkışma Sendromuen_US
dc.subjectEgzersiz Tedavisien_US
dc.subjectUltrasonografien_US
dc.subjectSanal Gerçekliken_US
dc.titleThe effects of virtual reality exergaming on pain, functionality and acromiohumeral distance in shoulder impingement syndrome patients: A randomized controlled studyen_US
dc.title.alternativeSanal gerçeklik egzersizlerinin omuz sıkışma sendromlu hastalarda ağrı, fonksiyonellik ve akromiohumeral aralık üzerine etkisi: Tek kör randomize kontrollü bir çalışmaen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentTıp Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000-0002-6103-7873en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-6286-3632en_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage55en_US
dc.identifier.endpage61en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record