Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorCengiz, Ömer
dc.contributor.authorDırvar, Ferdi
dc.contributor.authorDemir, Necdet
dc.contributor.authorTunç, Oytun Derya
dc.date.accessioned2022-06-09T12:15:07Z
dc.date.available2022-06-09T12:15:07Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.issn1300-2694
dc.identifier.issn2587-0351
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.5505/vtd.2018.53215
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12445/2230
dc.description.abstractObjectives: The study examined the feasibility of a suturing technique involving the use of horizontal mattress sutures with gauze support, which is based on the distribution of tensile forces over a wider area and the use of mechanical creep and stress relaxation of skin, for primary or staged closure of skin defects. Material and Methods: A total of 15 wounds of eight patients were included. Direct wound closure was not possible in any of these wounds and all wounds were closed using horizontal sutures supported by gauzes where a gauze was placed between suture material and skin to spread the pressure over a wider area. Defects were closed either primarily or gradually. Results: Size of the wounds ranged between 1.5 x 1.5 cm and 17 x 11cm. Successful skin edge apposition could be accomplished in all fifteen wounds using the technique described herein. In one patient, skin apposition failed subsequently, and the patient was managed with skin grafting; thus, conventional methods including skin grafts/flaps or secondary healing could be avoided in the remaining patients. No scar-related complications occurred during follow-up (mean duration, 8 months) after wound healing. Conclusion: Preliminary results of this simple technique suggest that the technique has the potential to be used for the closure of primary non-closable wounds with low complication rate.en_US
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmada, primer kapatılamayan cilt defektlerinin primer ya da kademeli kapatılmasında, germe kuvvetlerinin daha geniş bir alana yayılmasını ve mekanik sürünme ile ciltteki gerilimden faydalanılmasını esas alan yatay matris sütür tekniğinin gazlı bez desteği ile uygulanmasının fizibilitesinin incelenmesi amaçlanmıştır. Gereçler ve Yöntem: Toplamda sekiz hastada bulunan 15 primer kapatılamayan yara çalışmaya alındı. Yaraların hiçbirinin direkt kapatılması mümkün değildi; bu yüzden gazlı bez desteğiyle yatay sütür tekniğine başvuruldu. Gazlı bez sütür materyali ile cilt arasına yerleştirilerek basıncın daha geniş bir alana yayılması amaçlandı. Defektler primer veya kademeli olarak kapatıldı. Bulgular: Yaraların boyutu 1.5 x 1.5 cm ile 17 x 11 cm arasında değişmekteydi. Söz konusu teknik ile olguların tamamında yara dudaklarının karşılıklı getirilmesi mümkün oldu. Müteakip dönemde bir hastada apozisyonun yetersiz kalması nedeniyle greft uygulandı. Böylelikle, diğer hastalarda cilt greft/flepleri veya sekonder iyileşme gibi geleneksel yöntemlerden kaçınılmış oldu. Yaraların iyileşmesi sonrasında, ortalama sekiz aylık takip süresi boyunca hiçbir hastada yarayla ilişkili bir komplikasyon görülmedi. Sonuç: Bu basit tekniğin elde edilen ilk bulguları, tekniğin primer kapatılamayan yaraların kapatılmasında uygulanabileceğini ve takip eden süreçte bir komplikasyon gelişmeyeceğini göstermektedir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesien_US
dc.relation.isversionofhttps://doi.org/10.5505/vtd.2018.53215en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectLarge Skin Defecten_US
dc.subjectHorizontal Mattress Sutureen_US
dc.subjectSuture Supporten_US
dc.subjectWound Dehiscenceen_US
dc.subjectPrimary Closureen_US
dc.subjectSuture Failureen_US
dc.subjectBüyük Cilt Defektien_US
dc.subjectPrimer Kapatmaen_US
dc.subjectSütür Desteğien_US
dc.subjectSütür Yetersizliğien_US
dc.subjectYara Açılmasıen_US
dc.subjectYatay Matris Sütüren_US
dc.titleHorizontal mattress sutures with gauze support for the closure of large skin defects: A simple and inexpensive techniqueen_US
dc.title.alternativeBüyük cilt defektlerinin kapatılmasında gazlı bez destekli matris sütür uygulamaları: Basit ve düşük maliyetli bir tekniken_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalVan Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentTıp Fakültesien_US
dc.identifier.volume25en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage317en_US
dc.identifier.endpage322en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record