Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDemir, Gülen Melike
dc.contributor.authorDeğim, İsmail Tuncer
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-05-30T20:17:17Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-05-30T20:17:17Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1300-4182
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12445/354
dc.description.abstractSpray drying is a fast, continuous process, leading to transform of a liquid feed into dry particles. This process is completed in three steps; the atomisation, the mixing of fine droplets with gas stream and the separation and collection of dried powder. Besides, nano-spray technology is a breakthrough innovation in order to obtain submicron particles from a solution. Particle size is a one of the indicator of product quality and performance. The main aim of this study was to determine critical process parameters of nano-spray dryer and to evaluate the effects of these parameters on particle characteristics and operation capacity. Nano-spray dryer B-90 was used. In terms of manufacturing process, orifice, spray capacity and polymer concentration were chosen as critical process parameters and their effects on product characteristics as particle size and polydispersity index and zeta potential were evaluated. Moreover, their effects on operation capacity as product yield and process yield were also evaluated. Process yield was calculated as sprayed sample volume per unit process time. Chitosan was chosen as a model polymer with the concentration of 10 and 20% (w/v). According to results of particle characteristics and operation capacity, smaller orifice leads smaller particle size for final product but lower operation capacity. On the other hand, the sprayed volume showed linear proportion with operational capacity but no effect on particle size. Increased polymer concentration improved the yield of dry powder and showed more positive zeta potentials as it exhibited decreased operation capacity.en_US
dc.description.abstractPüskürterek kurutma; sıvı maddenin işlem sonunda katı toz haline geldiği hızlı, sürekli bir işlemdir. İşlem; atomizasyon, damlacıkların sıcak gaz ile muamelesi ve katılaştırılan tozun ayrılarak toplanması olmak üzere temelde üç adımda tamamlanmaktadır. Nano boyutlu püskürterek kurutma (Nanospray dryer) teknolojisi ise çığır açan bir yenilik olup çözeltilerden mikron altı boyutlarda partikül eldesini sağlamaktadır. Partikül büyüklüğü, ürünün kalitesini ve performansını etkileyen en önemli parametrelerden birisidir. Bu çalışmanın temel amacı; nano boyutlu partikül eldesine olanak tanıyan püskürterek kurutma cihazına ait kritik işlem parametrelerini belirlemek ve üretim işleminde kullanılan bu parametrelerin partikül karakteristikleri ve cihaz kapasitesi üzerine etkilerini değerlendirmektir. Cihaz olarak Nano-Spray Dryer B90 cihazı kullanılmıştır. Üretim prosesi açısından cihaza ait püskürtme başlığı por çapı, püskürtme kapasitesi ve polimer konsantrasyonu kritik işlem parametreleri olarak düşünülmüştür. Bunların; ürünün partikül karakteristikleri açısından partikül büyüklüğü ve dağılımı yanı sıra zeta potansiyelleri üzerine etkileri değerlendirilmiştir. Ayrıca işlem parametrelerinin uygulama kapasitesine etkileri de elde edilen katı ürün üzerinden işlem verimi olarak değerlendirilmiştir. İşlem verimi; birim işlem süresi boyunca püskürtülen örnek hacmi üzerinden incelenmiştir. Model madde olarak kitozan polimeri %10 ve %20 konsantrasyonlarında kullanılmıştır. Partikül karakteristikleri ve uygulama kapasitesi açısından sonuçlar değerlendirildiğinde; küçük püskürtme başlığı por çapı ile sonuç ürün partikül büyüklüğünün küçüldüğü, ancak bunun yanı sıra uygulama kapasitesinin azaldığı gözlenmiştir. Püskürtme hacminin; işlem verimi ile arasında orantısallık olduğu fakat partikül büyüklüğü üzerine bir etkisi olmadığı görülmüştür. Polimer konsantrasyonundaki artış ise zeta potansiyeli ve geri elde edilen katı ürün verimini artırırken, işlem verimini azaltmıştır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherSociety of Pharmaceutical Sciences of Ankara (FABAD)en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectChitosanen_US
dc.subjectNano-Spray Dryer B-90en_US
dc.subjectNanoparticleen_US
dc.subjectSpray Dryeren_US
dc.subjectPüskürterek Kurutma
dc.subjectKitozan
dc.subjectNanopartikül
dc.titlePreparation of chitosan nanoparticles by nano spray drying technologyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalFabad Journal of Pharmaceutical Sciencesen_US
dc.contributor.departmentBiruni Üniversitesien_US
dc.identifier.volume38en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage127en_US
dc.identifier.endpage133en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record