Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorPalteki, Tuncay
dc.date.accessioned2019-05-07T10:01:01Z
dc.date.available2019-05-07T10:01:01Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12445/79
dc.description.abstractHasta ve çalışan güvenliği problemlerinin ön plana çıktığı günümüz dün-yasında, sağlık kurumları için kalite iyileştirme çalışmaları zorunluluk ha-line gelmiştir. Sağlık hizmetlerinde kalite iyileştirme faaliyetlerinde, yöne-tim ve çalışanların yanı sıra hasta ve yakınlarının katılımı da önem arz et-mektedir. Doğru ve güvenilir bir hizmet almanın yolu hastanın sürece daha fazla katılmasını ve katkı vermesini gerektirmektedir. Sağlık hizmetlerinde hasta ve hasta yakınlarının katılımı, hastaların kendi sağlık bakımları üze-rinde olduğu gibi, yönetim-organizasyon sürecinde ve politika geliştirme düzeyinde de olabilmektedir. Sağlık kuruluşları ve sistemleri, hizmet kalitelerini geliştirmek için de-neyim sahibi hastaların neler söylediklerini dinlemeleri gerekmektedir. Hasta ve toplumun hem bakım hem de tedaviye ilişkin görüşleri, hastalık-larla nasıl yaşandıkları ve nasıl başa çıktıkları, ihtiyaç duydukları hizmetlere nasıl eriştikleri ve karşılaştıkları güçlükler, aldıkları tedavi ile ilgili neyin iyi neyin kötü olduğuna dair net bir anlayışı göstermektedir. Hastaların kaliteli bir bakım alabilmeleri ve tıbbi hatalara maruz kalmamaları, sağlıkla ilgili bilgileri etkin bir şekilde değerlendirebilme ve kullanabilme becerilerine bağlıdır.en_US
dc.description.abstractIn today's world in which patient and employee safety problems have come to the fore, quality improvement for health institutions has become a necessity. Besides administration and employees, patients and their relati-ves’ participation is also important in quality improvement activities in he-alth care services. In order to get a correct and reliable service, further participation and contribution of the patients to the process is required. In addition to patients' own health care, the participation of patients and their relatives in health care services can also include the management-organi-zation process and the policy development level. Health care facilities and systems should consider the opinions of expe-rienced patients to improve their service quality. The opinions of the patient and community on both care and treatment clearly indicates what is good or bad about the treatment they receive in terms of how they live and cope with diseases, access to the health care services they need and encounter difficulties along this process. The quality of health care services and the risk of exposure to medical errors depend on the capability of effective eva-luation and usage of health information by patients.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTürkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHasta Katılımıen_US
dc.subjectKalite İyileştirmeen_US
dc.subjectAkreditasyonen_US
dc.subjectPatient Participationen_US
dc.subjectQuality Improvementen_US
dc.subjectAccreditationen_US
dc.titleKalite iyileştirilmesi çalışmalarında hasta katılımının önemien_US
dc.title.alternativeThe ımportance of patient participation in quality ımprovement efforsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisien_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Fakültesien_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage16en_US
dc.identifier.endpage21en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record