Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Birunî’nin milliyeti 

      Yakıt, İsmail (Biruni Üniversitesi, 2019)
      Bir filozofun, bir düşünürün, bir bilim adamının vb fikirleri, düşünceleri, sistemi ve dünya görüşü daha önemli değil mi? Onun şu veya bu etnik kökenden olması, şu veya bu millete mensup olması neyi değiştirir? Bu ve buna ...