Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAkgül, Savaş
dc.date.accessioned2022-06-02T06:26:48Z
dc.date.available2022-06-02T06:26:48Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.issn1301-6229
dc.identifier.issn2148-0710
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12445/2175
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, üstün yetenekli 8. öğrencilerinin matematik öz-yeterliklerinin cinsiyete göre matematik başarılarını yordama gücünün belirlenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu Bilim ve Sanat Merkezlerine 2015–2016 eğitim öğretim bahar yarıyılında devam eden 30’u kız, 30’u erkek olmak üzere toplam 60 üstün yetenekli 8. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Yordayıcı korelasyon araştırması olan bu çalışmada öğrencilerin matematik öz-yeterlikleri Akgül (2014)’ün geliştirdiği “Matematik Öz-yeterlik Ölçeği” kullanılarak belirlenmiştir. Öğrencilerin yarıyıl sonu matematik dersi puanları matematik başarısı olarak alınmıştır. Verilerin analizinde Pearson Korelasyon Analizi ve Regresyon Analizi istatistiksel yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, üstün yetenekli öğrencilerin matematik öz-yeterliğinin matematik başarısının anlamlı yordayıcısı olduğu ortaya çıkmıştır. Cinsiyet açısından karşılaştırıldığında, kız öğrencilerin matematik özyeterlik inançlarının matematik başarılarını yordama gücünün erkek öğrencilere göre daha fazla olduğu görülmüştür.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this correlational study is to determine whether mathematical selfefficacy predicts mathematical achievement for gifted and talented 8th grade students according to gender. This study uses a sample of 60 gifted and talented 8th grade students, 30 female and 30 male, who planned to continue at the Science and Art Centers for the spring 2016 semester. Mathematics self-efficacy is measured by the scale developed by Akgül (2014). Mathematics achievement is measured by the students’ grades in mathematics at the conclusion of the semester. The statistical analysis consists of a t-test for independent samples, Pearson’s correlation and linear regression, calculated. The results of this study demonstrated that mathematical self-efficacy is a significant predictor of mathematical achievement for all students, and especially so for female students.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherEKEV Akademi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÜstün Yetenekli Öğrencileren_US
dc.subjectOrtaokul 8. Sınıfen_US
dc.subjectMatematiken_US
dc.subjectMatematik Öz-Yeterliği ve Matematik Başarısıen_US
dc.subjectGifted and Talented Studentsen_US
dc.subjectMiddle School 8th Gradeen_US
dc.subjectMathematicsen_US
dc.subjectMathematics Self-Efficacy and Mathematics Achievementen_US
dc.titleÜstün yetenekli öğrencilerin matematik öz-yeterliklerinin matematik başarılarını yordama gücüen_US
dc.title.alternativePredictive power of mathematical self-efficacy for gifted and talented students’ mathematical achievementen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalEKEV Akademi Dergisien_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000-0003-0436-2765en_US
dc.identifier.issue78en_US
dc.identifier.startpage481en_US
dc.identifier.endpage496en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record